علی شمیرانی

علی شمیرانی

  • مقالات هفته نامه

سه پرده از قطع اینترنت

سه پرده از قطع اینترنت


15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت

15 ابهام و پرسش درباره یک شکایت


رونق گردشگری در حوزه فناوری

رونق گردشگری در حوزه فناوری


نقش پرچم‌های گوشه زمین فوتبال

نقش پرچم‌های گوشه زمین فوتبال


نوش جان!

نوش جان!


سیاست را کم داشتیم که رسید

سیاست را کم داشتیم که رسید


ما و معادلات چند مجهولی

ما و معادلات چند مجهولی


گزارش عمل‌نکرد هم بدهید

گزارش عمل‌نکرد هم بدهید


اگر نبود چه می‌شد؟

اگر نبود چه می‌شد؟


درباره اولتیماتوم همتی به بانک‌ها

درباره اولتیماتوم همتی به بانک‌ها


پرسشی مهم برای مقامات عالی کشور

پرسشی مهم برای مقامات عالی کشور


چراغ قرمز بورس به پهلوان‌پنبه‌ها

چراغ قرمز بورس به پهلوان‌پنبه‌ها


بانک مرکزی یا بانک کنترل نرخ ارز؟

بانک مرکزی یا بانک کنترل نرخ ارز؟


شلیک به لاستیک ماشین‌های فساد

شلیک به لاستیک ماشین‌های فساد


بودجه و تشکیلات شبکه ملی اطلاعات متوقف شود

تکرار چرخه بی‌پایان «فشار، بازی، سکوت»


وای بر ما!

وای بر ما!


رییس کل بانک مرکزی در مسیر ظریف

رییس کل بانک مرکزی در مسیر ظریف


نقره‌داغ کردن تهرانی‌ها با جریمه معاینه فنی

نقصی آشکار و قابل رفع در یک سامانه؛ آیا فریادرسی هست؟


روغن ریخته، نذر امامزاده شد

روغن ریخته، نذر امامزاده شد


نقره‌داغ کردن تهرانی‌ها با جریمه معاینه فنی

نقصی آشکار و قابل رفع در یک سامانه؛ آیا فریادرسی هست؟