عبدالله افتاده - نادر نینوایی

عبدالله افتاده - نادر نینوایی

  • مقالات هفته نامه

دستان خالی رییس جمهور نیازمند تدبیر بانک مرکزی

در گفت و گو با مدیرعامل ققنوس مطرح شد؛


فساد سازمان‌یافته عامل حذف بخش خصوصی از پروژه‌های کلان بانکی

ولی‌اله فاطمی اردكانی از تجربه 40 ساله خود می‌گوید: