داود صفی‌خانی

داود صفی‌خانی

  • مقالات هفته نامه

هزینه حمایت از تولید از جیب مصرف‌کننده

معمای کالاهایی که در ایران گران‌تر از خارج است


کابوس مجوزها

کابوس مجوزها


اینترنت و امنیت ملی

اینترنت و امنیت ملی


بازتعریف هیات‌های حل اختلاف در اتحادیه‌های فناور

بازتعریف هیات‌های حل اختلاف در اتحادیه‌های فناور


در باب انحصار یا حمایت از تولید داخل

در باب انحصار یا حمایت از تولید داخل