زهرا میرخانی

زهرا میرخانی

  • مقالات هفته نامه

فلسفه شبکه ملی اطلاعات چه بود؟

فلسفه شبکه ملی اطلاعات چه بود؟


10 سوال درباره طرح سهمیه‌بندی موبایل

10 سوال درباره طرح سهمیه‌بندی موبایل


یک توییت از وزیر، یک گمانه از ما

یک توییت از وزیر، یک گمانه از ما


موج دوم دسترسی به فیلترشکن‌ها

موج دوم دسترسی به فیلترشکن‌ها


کاهش نرخ دلار و افزایش واکنش‌های هیجانی

کاهش نرخ دلار و افزایش واکنش‌های هیجانی


یک بام و دوهوای پرونده ثبت سفارش خودرو

یک بام و دوهوای پرونده ثبت سفارش خودرو


هزینه سوزاندن کارت سوخت

هزینه سوزاندن کارت سوخت


زمانی برای قانون‌گذاری شبکه‌های اجتماعی

زمانی برای قانون‌گذاری شبکه‌های اجتماعی


بازنگری در جایگاه نهادهای نظارتی

بازنگری در جایگاه نهادهای نظارتی


سامانه‌ای برای خالی نبودن عریضه

سامانه‌ای برای خالی نبودن عریضه


حکایت یک مویز و چهل قلندر

حکایت یک مویز و چهل قلندر


رشته آی‌تی را جمع کنید

رشته آی‌تی را جمع کنید


سوختن یک نسل طلایی

سوختن یک نسل طلایی


چراغ‌هایی که خاموش می‌شوند

چراغ‌هایی که خاموش می‌شوند


حافظان درآمدزایی یا کنترل بازار؟

حافظان درآمدزایی یا کنترل بازار؟


اعتراف به یک تصمیم اشتباه

اعتراف به یک تصمیم اشتباه


خطر قرار گرفتن صنف فاوا در مشاغل پرریسک

خطر قرار گرفتن صنف فاوا در مشاغل پرریسک


یک افشاگری و چند نکته

یک افشاگری و چند نکته


قول ایرانسل و قضاوت با افکار عمومی

قول ایرانسل و قضاوت با افکار عمومی


نقض غرض با نسخه‌های وطنی تلگرام

نقض غرض با نسخه‌های وطنی تلگرام