زهرا میرخانی

زهرا میرخانی

  • مقالات هفته نامه

مسوولان وزارت ارتباطات بخوانند

مسوولان وزارت ارتباطات بخوانند


حق انتخاب را به مردم بدهیم

حق انتخاب را به مردم بدهیم


شروع بد

شروع بد


زلزله و شمشیر دولبه شبکه‌های اجتماعی

زلزله و شمشیر دولبه شبکه‌های اجتماعی


ما هیچ، ما نگاه!*

ما هیچ، ما نگاه!*


سندی برای تدوین یا اجرا؟

سندی برای تدوین یا اجرا؟


مراقب حواشی رجیستری هستید؟

مراقب حواشی رجیستری هستید؟


مشتی نمونه خروار...

مشتی نمونه خروار...


ضرب‌‌الاجل برای کارت هوشمند بی‌استفاده

ضرب‌‌الاجل برای کارت هوشمند بی‌استفاده


مشکلات راهکار می‌خواهند

مشکلات راهکار می‌خواهند


آماری که چیزی نصیبمان نمی‌کند

آماری که چیزی نصیبمان نمی‌کند


پس دعوا بر سر چیست؟

پس دعوا بر سر چیست؟


سرمایه عظیم اجتماعی را نادیده نگیریم

سرمایه عظیم اجتماعی را نادیده نگیریم


اعتراضاتی که قابل اجتناب بود

اعتراضاتی که قابل اجتناب بود


مصوبه‌ای برای مردم و بدون اطلاع مردم

مصوبه‌ای برای مردم و بدون اطلاع مردم


رسانه‌ها زیادی شلوغش کردند

رسانه‌ها زیادی شلوغش کردند


رفع فیلترینگ تبعیض‌آمیز

رفع فیلترینگ تبعیض‌آمیز


دنیا را از دریچه شبکه‌های اجتماعی نبینیم

دنیا را از دریچه شبکه‌های اجتماعی نبینیم


نه به اینترنت حجمی!

نه به اینترنت حجمی!


دیوار بی‌اعتمادی فرو می‌ریزد؟

دیوار بی‌اعتمادی فرو می‌ریزد؟