زهرا میرخانی

زهرا میرخانی

  • مقالات هفته نامه

برگزاری نمایشگاه به چه قیمتی؟

برگزاری نمایشگاه به چه قیمتی؟


لزوم آسیب‌شناسی نتایج سرشماری اینترنتی

لزوم آسیب‌شناسی نتایج سرشماری اینترنتی


جنگ آماری اپراتورها و نقش رگولاتوری

جنگ آماری اپراتورها و نقش رگولاتوری