علی شمیرانی

علی شمیرانی

  • مقالات هفته نامه

چراغ قرمز بورس به پهلوان‌پنبه‌ها

چراغ قرمز بورس به پهلوان‌پنبه‌ها


بانک مرکزی یا بانک کنترل نرخ ارز؟

بانک مرکزی یا بانک کنترل نرخ ارز؟


شلیک به لاستیک ماشین‌های فساد

شلیک به لاستیک ماشین‌های فساد


بودجه و تشکیلات شبکه ملی اطلاعات متوقف شود

تکرار چرخه بی‌پایان «فشار، بازی، سکوت»


وای بر ما!

وای بر ما!


رییس کل بانک مرکزی در مسیر ظریف

رییس کل بانک مرکزی در مسیر ظریف


نقره‌داغ کردن تهرانی‌ها با جریمه معاینه فنی

نقصی آشکار و قابل رفع در یک سامانه؛ آیا فریادرسی هست؟


روغن ریخته، نذر امامزاده شد

روغن ریخته، نذر امامزاده شد


نقره‌داغ کردن تهرانی‌ها با جریمه معاینه فنی

نقصی آشکار و قابل رفع در یک سامانه؛ آیا فریادرسی هست؟


و حالا اپلیکیشن‌خوران

و حالا اپلیکیشن‌خوران


نتیجه پدیده «نه قانونی است نه ممنوع!»

نتیجه پدیده «نه قانونی است نه ممنوع!»


مگر اختلاس غیرقانونی هم داریم؟!

مگر اختلاس غیرقانونی هم داریم؟!


راز بقای مدیران تخیلی

راز بقای مدیران تخیلی


چرا شک می‌کنیم؟

چرا شک می‌کنیم؟


مراقب بچه غول‌ها باشید

مراقب بچه غول‌ها باشید


چرا نشریات مستقل باید حذف شوند؟

چرا نشریات مستقل باید حذف شوند؟


امنیت سایبری ما دست خارجی‌هاست؟

امنیت سایبری ما دست خارجی‌هاست؟


زردی من از تو، سرخی تو از من!

زردی من از تو، سرخی تو از من!


مدیر عامل ایرانسل تغییر کرده؟

مدیر عامل ایرانسل تغییر کرده؟


سیستم‌هایی که مخالف تولید می‌کنند

سیستم‌هایی که مخالف تولید می‌کنند