زهرا میرخانی

زهرا میرخانی

  • مقالات هفته نامه

میلیاردرهای زاغه‌نشین

میلیاردرهای زاغه‌نشین


عقب ماندن بانک مرکزی در مقررات‌گذاری فناوری‌های نوین

رییس کل بانک مرکزی ملاحظه فرمایند


یقه سفیدهای سنتی و سایبری

یقه سفیدهای سنتی و سایبری


زمان مواجهه با واقعیت

زمان مواجهه با واقعیت


انتقال کارت‌خوان به خارج از کشور جریمه ندارد!

شاپرک: دستوری از بانک مرکزی نداریم


رمزارز پیمان؛ پروژه عملیاتی یا تبلیغاتی؟

شرکت مجری پروژه پاسخگو نیست


اخطار قانونی یا نصیحت دوستانه؟

اخطار قانونی یا نصیحت دوستانه؟


اما و اگرهای موفقیت "ایران‌اکسس"

اما و اگرهای موفقیت "ایران‌اکسس"


سفسطه ممنوع!

سفسطه ممنوع!


پروژه ملی که سیاسی شد

پروژه ملی که سیاسی شد


منافعی مقدم بر منافع مردم

منافعی مقدم بر منافع مردم


صراحت قابل تقدیر

صراحت قابل تقدیر


... و تمام

... و تمام


... و تمام

... و تمام


اقدام اینستاگرام عجیب نبود!

اقدام اینستاگرام عجیب نبود!


مشکلات امداد ارتباطی منتشر شود

مشکلات امداد ارتباطی منتشر شود


7 گلایه فناورانه مردم در سال 97

7 گلایه فناورانه مردم در سال 97


به پایان آمد این دفتر ...

به پایان آمد این دفتر ...


اعتراض وارد نیست

اعتراض وارد نیست


هشدار ملی

هشدار ملی