با اختراع پژوهشگران فضایی ایران

محدود کردن انفجار در راکتورهای عملیاتی تحت فشار ممکن شد

  • توسط خبرنگار
  • ۲ سال پیش
  • ۰

عصر ارتباط –

به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، فرایند آزمون تجزیه پیشرانه با هدف محدود کردن انفجار در راکتورهای عملیاتی تحت فشار توسط پژوهشگران پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی اختراع و از سوی مرکز مالکیت معنوی اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت اختراع شد.

دکتر رحیم احسانی رئیس پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی در این باره گفت: استفاده از یک رآکتور تجزیه کاتالیستی به منظور مطالعه، بررسی و تحلیل اثر کاتالیست تجزیه پیشرانه، یکی از مهم‌ترین پیش آزمون‌های توسعه فناوری رانشگرهای فضایی است. در این پروژه یک رآکتور شامل بستر کاتالیستی، اجزای سیستم جداسازی و اندازه‌گیری طراحی، ساخته و آزمایش شده است که از قابلیت کنترل دقیق جریان پیشرانه ورودی به بستر و همچنین اندازه‌گیری میزان گازهای حاصل از تجزیه روی کاتالیست برخوردار است.

وی ادامه داد: مطالعه کنونی تحت عنوان طراحی و ساخت سیستم تجزیه کاتالیستی و به‌کارگیری کاتالیست در آن برای اندازه‌گیری و جداسازی گازهای حاصل از مخلوط مایع، انجام شده است. برای ارائه پارامترهای طراحی رآکتور بستر کاتالیستی عملیاتی، از نتایج در بستر کاتالیستی ابتدایی با ارزیابی آزمایشگاهی استفاده می‌شود. با توجه به اینکه اولین تست تجزیه آزمایشگاهی به هزینه‌های کمتری نسبت به بستر کاتالیستی عملیاتی نیاز دارد؛ از اطلاعات تست تجزیه ابتدایی در این رآکتور، برای تست بستر کاتالیست در تراستر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی، مزیت عمده این روش را در ارائه یک دید کلی بهتر از عملکرد کاتالیست در شرایط واقعی‌تر عنوان کرد و افزود: در طرح فعلی، کاتالیست‌های مورد نیاز به منظور تجزیه‌پیشرانه تولید و در رآکتور آزمایش می‌شود. نتیجه ساخت این رآکتور، اطلاعاتی مفیدی در بهینه‌سازی کاتالیست است که باید به طور مؤثر، سریع و کافی در تست عملیاتی تراستر مورد استفاده قرار گیرد.


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin