هفته نامه عصر ارتباط - شماره 1031

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$21,439.93
$408,990,784,671.25 19076125 BTC
+2.24%
2 Ethereum
$1,235.75
$149,885,903,389.22 121291445.1865 ETH
+8.35%

دنیای فناوری و ارتباطات