هفته نامه عصر ارتباط - شماره 1033

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$19,068.97
$363,911,022,134.89 19083937 BTC
-1.28%
2 Ethereum
$1,060.73
$128,766,324,047.16 121394062.624 ETH
+0.4%

دنیای فناوری و ارتباطات