هفته نامه عصر ارتباط

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$40,208.65
$754,744,747,806.90 18770706 BTC
+1.23%
2 Ethereum
$2,440.21
$285,249,799,567.48 116895594.874 ETH
+6.8%
سازه
بانک رفاه

اخبار فناوری