هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

اخبار روزانه

معاون فناوری بانک مرکزی: بانک مرکزی در زمینه حوزه‌های پرداخت از این پس مجوزی صادر نخواهد کرد/بانک مرکزی هیچ‌گاه به طور مستقیم با فین‌تک‌ها کار نمی‌کند/ فراهم کردن محصولاتی که بتواند به مجموعه‌ها و کسب‌وکارهای نوپا جایگاهی بدهد، امکان‌پذیر نیست

معاون فناوری بانک مرکزی: بانک مرکزی در زمینه حوزه‌های پرداخت از این پس مجوزی صادر نخواهد کرد/بانک مرکزی هیچ‌گاه به طور مستقیم با فین‌تک‌ها کار نمی‌کند/ فراهم کردن محصولاتی که بتواند به مجموعه‌ها و کسب‌وکارهای نوپا جایگاهی بدهد، امکان‌پذیر نیست

بررسی بازی