مشارکت بانک ملی ایران در پویش حمایت ملی از گونه های در معرض انقراض

  • توسط خبرنگار
  • ۲ سال پیش
  • ۰

عصر ارتباط – به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود با دور اندیشی و احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست و مسائل زیست محیطی به عنوان میراثی برای آیندگان برای افزایش آگاهی سطح عمومی جامعه نسبت به گونه های در معرض انقراض کشور از جمله میش، مرغ، گوزن زرد ایرانی و یوز ایرانی در پویش حمایت ملی از گونه های در معرض انقراض مشارکت گسترده خواهد کرد.

بانک ملی ایران در این راستا با استفاده از ظرفیت مانیتور های خود پرداز، تلویزیون های شهری و از طریق شبکه گسترده مشتریان و شعب خود در سراسر کشور و فضای مجازی تحت اختیار از 16 خرداد سال جاری به مدت یک هفته در این پویش مشارکت خواهد کرد.

بانک ملی ایران با حضور در این پویش تلاش دارد تا با آموزش و فرهنگ‌سازی امکان همراهی عموم مردم و سازمان‌ها را با طرح‌ها و پویش‌های مرتبط با حفاظت محیط زیست فراهم کند.


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin