تمدید دوران مشارکت مدنی 34 فقره طرح ارزی و ریالی در بانک ملی ایران

  • توسط خبرنگار
  • ۸ ماه پیش
  • ۰

عصر ارتباط – به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با تمدید دوران مشارکت مدنی ریالی 29 فقره طرح با حجم تسهیلات مصوب قبلی به میزان 36 هزار و 57 میلیارد ریال موافقت کرده است.

همچنین 5 فقره تمدید دوران مشارکت مدنی ارزی با حجم تسهیلات مصوب قبلی با اعداد حدود 487 میلیون یورو، 21.6 میلیون دلار و 17.6 میلیون یوآن توسط بانک ملی ایران موافقت شده است.
مشارکت مدنی، درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد است.
بر این اساس، افراد حقیقی و حقوقی با توجه به نوع فعالیت و معامله مورد نظر می توانند برای اجرای پروژه یا معامله ای خاص با بانک ملی ایران مشارکت کنند.
مشارکت مدنی در امور بازرگانی و مشارکت مدنی ساختمانی از جمله رایج ترین عقود مشارکت بانکی است.


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin