غول‌های فناوری به جنگ جعل عمیق می‌روند

  • توسط خبرنگار
  • ۶ ماه پیش
  • ۰

عصر ارتباط –

انتظار می‌رود کمیسیون اروپا در راستای مبارزه با جعل عمیق، کد رفتار به‌روزشده درباره اطلاعات نادرست را روز پنجشنبه منتشر کند. این کد رفتار داوطلبانه که در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد، اکنون به طرح تنظیم مشترک تبدیل خواهد شد و رگولاتورها و امضاکنندگان این کد، در مسئولیت مربوط به آن سهیم خواهند بود. کد رفتار به‌روزشده به تشریح موارد رفتار فریبکارانه مانند دیپ فیک و حسابهای جعلی پرداخته است که امضاکنندگان، باید با آنها مقابله کنند.

دیپ فیک‌ها، جعل‌های بسیار واقعی هستند که با استفاده از تکنیکهای رایانه‌ای، ایجاد می شوند و باعث نگرانی جهانی به خصوص درباره استفاده از جعل عمیق در زمینه سیاسی شده‌اند.

کد رفتار به‌روزشده همچنین به مقررات جدید اتحادیه اروپا موسوم به قانون خدمات دیجیتالی مرتبط خواهد شد که یک بخش مربوط به مبارزه با اطلاعات نادرست دارد و اوایل امسال ۲۷ عضو این بلوک با آن موافقت کردند.

در مجموع، شرکتهایی که در عمل به تعهدات خود تحت این کد رفتار کوتاهی کنند، طبق مقررات قانون خدمات دیجیتالی، با جریمه‌ای معادل شش درصد از گردش مالی جهانی روبرو خواهند شد. این شرکتها پس از امضای این کد، شش ماه فرصت خواهند داشت تدابیر لازم را به اجرا بگذارند.

بر اساس گزارش رویترز، امضاکنندگان همچنین باید اقداماتی را برای برخورد با تبلیغاتی انجام دهند که حاوی اطلاعات نادرست هستند و شفافیت بیشتری درباره تبلیغات سیاسی فراهم کنند.


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin