مصوبه بی‌نتیجه شورایعالی فضای مجازی برای کودکان

  • توسط خبرنگار
  • ۱ سال پیش
  • ۰

عصر ارتباط – به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار برخورد با سوء‌استفاده جنسی از نوجوانان برای کسب درآمد شده اند.

یکی از ابعاد پیگیری این مطالبه، بررسی وضعیت تصویب دستورالعمل حضور کودکان در فضای مجازی توسط شورایعالی فضای مجازی است.

خبرنگار فارس این مطالبه را با مقام مسوول در مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد.

امیر خوراکیان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار فارس، درباره اینکه سرانجام مصوبه توسط شورای عالی فضای مجازی درباره حضور کودکان در فضای مجازی و سند حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چه شد؟ گفت: مصوبه در سال 1400 برای اجرا ابلاغ شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم اکنون اجرایی شده است؟ گفت: بخش هایی از مصوبه اجرایی شده است و بخشی از آن هم اجرایی نشده است.

خبرنگار فارس همچنین پرسید: چه دستگاه هایی تکالیف خود را درباره این مصوبه اجرایی کرده اند و چه بخش هایی از مصوبه هم اکنون اجرایی شده است؟ که خوراکیان وعده داد به زودی در مهلت دیگری به این سوال ها پاسخ می دهد.

سرانجام دو مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای حضور کودک در فضای مجازی
در همین رابطه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: درباره توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن برای همه کاربران و صیانت از حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی، دو مصوبه و سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده اما این مصوبات در مرحله اجرا اشکال دارند.

یکی از ابعاد پیگیری این مطالبه، بررسی وضعیت تصویب دستورالعمل حضور کودکان در فضای مجازی توسط شورایعالی فضای مجازی است.

محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این سوال که این سوال که سرانجام این سند و اجرایی شدن آن در چه مرحله‌ای است؟ گفت: درباره حضور کودکان در فضای مجازی دو مصوبه و سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.

وی ادامه داد: هر دو سند ابلاغ شده است اما در مرحله اجرا، اشکالاتی وجود دارد.

انتظاری با اشاره به مصوبات و اسناد مصوب برای حضور کودکان در فضای مجازی، توضیح داد: مصوبه اول در سال 93 برای این منظور تهیه شد اما با اینکه ابلاغ شد در اجرا موفق نبود.

وی ادامه داد: این مصوبه درباره تعریف فضای مجازی سالم٬ مفید و ایمن بود که در آن وایت لیست (لیست سفیدی) برای حضور کودکان در فضای مجازی تهیه می شد و اساسا صحبتی از فیلترینگ و مسدود سازی در آن نبود و مصوبه خوبی بود. مصوبه در دولت قبل امکان اجرایی شدن پیدا نکرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: همچنین شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای هم با موضوع صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی دارد که در سال 1400 ابلاغ شده است و این مصوبه هم در اجرا کاستی هایی دارد.

وی گفت: هر دو مصوبه، امکانات و تدابیر مناسبی را پیش بینی کرده اند و خوب است که اجرای هر دو مصوبه پیگیری شود.

وی یادآور شد: امروز که جلسه شورای عالی فضای مجازی است زمان مناسبی است که این موضوع را در جلسه مطرح کنیم.

 


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin