الکامپ بهانه‌ای برای هماهنگی تشکل‌ها

  • توسط نویسنده
  • ۱ سال پیش
  • ۰
هفته نامه عصر ارتباط - الکامپ بهانه ای برای هماهنگی تشکل ها

عصر ارتباط – داوود صفی خانی – پس از تعویق چند باره نمایشگاه الکامپ، در نهایت طبق اعلام زمان‌بندی قرار است این رویداد بزرگ در مردادماه برگزار شود. این بهانه‌ای شد تا از زاویه‌ای دیگر به الکامپ بپردازیم.
برگزاری رویدادی به گستردگی الکامپ قطعا کار بسیار مشکل و نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی بسیار دقیقی است تا تمام روندهای برگزاری نمایشگاه خوب را خیلی قبل‌تر از شروع تا پایان مدیریت کند.
خارج از اهداف برگزاری نمایشگاهی به بزرگی الکامپ، استراتژی‌ها و انگیزه‌های مختلفی که پیرامون لزوم شرکت در این رویداد بزرگ توسط فعالان، بازدیدکنندگان و برگزارکنندگان وجود دارد، می‌خواهیم با نگاهی متفاوت‌تر راهکاری برای بهبود کیفیت برگزاری آن ارایه کنیم تا به اهداف متفاوت‌تری در آینده برسیم.
طبق روال سال‌های گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به عنوان متولی برگزاری نمایشگاه الکامپ با سیاست‌گذاری‌هایی اقدام به انتخاب مجری نمایشگاه کرده و با همکاری مجری روند برگزاری نمایشگاه عملیاتی می‌شود، این فرایندی بوده که به شکل‌هایی در برگزاری نمایشگاه الکامپ در این سال‌ها عملیاتی شده است.
فرایند انتخاب مجری نمایشگاه، مسایل مربوط به شفافیت مالی برگزاری نمایشگاه، اهداف اصلی برگزارکنندگان، پایش و ارزیابی بعد از اجرا، مدیریت حین برگزاری، استراتژی‌های پیرامون ارزیابی و پایش بعد از برگزاری از غرفه‌داران و… معمولا از موضوعات تحلیلی برگزاری نمایشگاه الکامپ است که به نوعی به آن پرداخته می‌شود و براساس این مولفه‌ها خروجی نمایشگاه تحلیل و بررسی می‌شود.
خارج از تمام این موضوعاتی که معمولا در تمامی ‌نمایشگاه‌های برگزار شده با تفاوت‌هایی محل چالش و بحث بوده است، با گذر از آنها، موضوعی که به نظر نگارنده اهمیت ویژه‌ای دارد، ارزیابی، تحلیل و تمرکز پیرامون اهداف برگزاری نمایشگاه در نزد برگزارکننده است.
هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه موضوعی بسیار مهم و در واقع موضوع متن حاضر است. اینکه اساسا هدف اصلی و اساسی برگزارکنندگان آن (سازمان نظام صنفی رایانه‌ای) دقیقا چیست؟ قطعا اهداف متفاوتی را از زبان متولیان شنیده‌ایم، برجسته‌ترین آنها شاید این باشد: شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در این حوزه برای جذب حمایت‌های مختلف دولت و سازمان‌های مرتبط یا سرمایه‌گذاران برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت در داخل و خارج از کشور.
هدف نهایی برندها برای حضور در نمایشگاه را خیلی خلاصه اگر بخواهیم تحلیل کنیم، قدرت‌نمایی است، در واقع نمایشگاه برای برندها عرصه‌ای برای قدرت‌نمایی و به رخ کشیدن پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و نوآوری‌هاست. از این دریچه اتفاقا این استراتژی درست می‌تواند هدف نهایی برگزارکنندگان هم باشد یعنی عرصه‌ای برای به رخ کشیدن هماهنگی، قدرت‌نمایی و پتانسیل تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا !
در واقع با رویکردی موثر رویداد الکامپ می‌تواند پتانسیل‌های بزرگ حوزه فناوا را یکجا تجمیع کند و زمینه‌سازی برای همکاری، هماهنگی و خرد جمعی جامعه بزرگ و پراکنده فعالان و تشکل‌های حوزه فاوا شود. چگونه؟ محوریت مدیریت و برنامه‌ریزی پیرامون آن به جای نظام صنفی رایانه‌ای و مجری آن، به سمت برآیندی ازمجموع تشکل‌ها بچرخد.
به عبارت دیگر می‌شود هیات مدیره یا کارگروهی به نام الکامپ تشکیل داد به نحوی که همه تشکل‌های صنفی حوزه فناوری نماینده‌ای در آن داشته باشند و تمامی‌تصمیمات حول برگزاری الکامپ از جنبه نحوه اجرا و اهداف آن در همین کارگروه سیاست‌گذاری و عملیاتی شود.
خیلی روشن است نتیجه تجمیع پتانسیل‌ها دراین بستر، نتایج بسیار چشمگیری در روند برگزاری باکیفیت الکامپ خواهد داشت: جنبه‌های مختلف آن بیشتر و بهتر بررسی و تحلیل خواهد شد، نحوه اجرا و اهداف آن به چالش کشیده خواهد شد، شفافیت پیرامون مسایل مختلف آن بهتر و بیشتر پیش خواهد رفت و از همه مهم‌تر عاملی در جهت رویش توان و پتانسیل تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی خواهد بود و هماهنگی درونی آنها را به شدت تقویت خواهد کرد و پیام بسیار روشن‌تری برای بدنه سیاست‌گذاری کلان دولتی مخابره خواهد کرد تا تشکل‌های حوزه فناوری را موثرتر در نهاد سیاست‌گذاری‌ها دخالت دهند.
علاوه بر این‌ها، درآمدهای حاصل از برگزاری نمایشگاه الکامپ را می‌شود در صندوقی به نام صندوق توسعه فناوری انباشت و منابع آن را با برنامه‌ریزی و ترسیم استراتژی‌های موثری برای توسعه رویدادهای نوآورانه در بستر نمایشگاه‌های آینده هزینه کرد تا توان و پتانسیل سرمایه‌گذاری سیستماتیک بخش خصوصی برای توسعه فناوری‌ها هم شکل عملیاتی به خود بگیرد و خود سرآغاز تشویقی برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی در این حوزه شود.
پیداست در این صورت هدف نهایی گفته شده در بالا یعنی محلی برای قدرت‌نمایی تشکل‌ها و فعالان حوزه فاوا از دل الکامپ با زنجیره‌ای از ارزش‌ها تجلی خواهد یافت و رویداد الکامپ را بیش از پیش جذاب‌تر خواهد کرد.


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin