هفته نامه عصر ارتباط

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$28,954.90
$551,407,502,573.20 19043668 BTC
-3.76%
2 Ethereum
$1,938.90
$234,285,545,136.71 120834259.1865 ETH
-6.12%

دنیای فناوری و ارتباطات