هفته نامه عصر ارتباط

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$30,425.75
$579,339,535,344.75 19041093 BTC
+2.26%
2 Ethereum
$2,079.43
$251,188,740,653.16 120796920.624 ETH
+2.38%

دنیای فناوری و ارتباطات