مرور دسته بندی ها

شرکت‌ها

وزیر ارتباطات: تعرفه‌ها افزایش نیابد پست ورشکست می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر تعرفه پستی افزایش نیابد همین الان شرکت پست زیان ده است و ماهی 150تا 200 میلیارد دارد ضرر می دهد و اگر با این روند جلو برود ورشکسته می شود و پستی باقی نخواهد ماند که خدمت رسانی کند.

ادعای دسترسی آنلاین بیمه‌های تکمیلی به نسخ الکترونیکی

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: نرم افزارهای واسط نسخه‌نویسی به بیمه‌های تکمیلی ارائه شده و بیمه‌های تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده هستند.

بحران نیروی کار در شرکت‌های نرم‌افزاری

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشریح بحران منابع انسانی در شرکتهای نرم افزاری و پیامدهای آن گفت: نظام قیمتگذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند.

دولت قبل توسعه زیرساخت اینترنت را متوقف کرد

این روزها سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت در کانون توجه کاربران قرار گرفته است و اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی نیز هرگونه ارتقای کیفیت اینترنت را منوط به افزایش تعرفه به منظور تأمین تجهیزات نوین مورد نیاز خود می‌دانند؛ موضوعی که محل مناقشه…