ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۶۶ درصد رسید

  • توسط نویسنده
  • ۲ سال پیش
  • ۰

عصر ارتباط –

خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، به بیش از ۱۴۰ میلیون عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۶۶.۶۳ درصد می‌رساند.

به گزارش ایسنا، ویژگی‌هایی از جمله تعداد خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده‌ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت پوشش و درصد مکالمات موفق در هر یک از اپراتورها متفاوت است که می‌تواند آن‌ها را از هم متمایز کند.

مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه‌ چهارم سال ۱۴۰۰، خطوط واگذارشده دائمی ۳۰ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۴۷۱ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۷۸ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۸۸ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۲۰۸ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۹۵۹ می‌رساند.

از میان خطوط واگذارشده، ۲۷ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۶۵۵ خط دائمی فعال و ۱۱۲ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۲۲۴ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۴۰ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۷۹ عدد می‌رساند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، ۱۶۶.۶۳ درصد است.

در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ۲۲ میلیون و ۴۷ هزار و ۲۹۴ رسیده که از این میان تعداد ۲۱ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۴۱۱ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۳ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۸۳۰ عدد رسیده که از این میان ۵۳ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۱۹۸ خط فعال است.

طبق این آمار، ۹۶.۵ درصد تحت پوشش 2G و ۸۵ درصد تحت پوشش 3G و ۸۱ درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه سوم به ۱۳۹۵ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۴۴ هزار و ۹۱۸ رسیده است. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸۲ هزار و ۱۴۶ کیلومتر رسیده است.

در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به هفت میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۶۳ رسیده که از این میان تعداد پنج میلیون و ۵۰۳ هزار و ۵۲۷ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۷ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ عدد رسیده که از این میان ۵۴ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۷۳ خط فعال است.

طبق این آمار، ۸۷.۲۱ درصد تحت پوشش 2G و ۸۳.۶ درصد تحت پوشش 3G و ۶۱ درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۶۴ هزار و ۶۶ کیلومتر رسیده است.

در اپراتور رایتل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار و ۸۱۴ رسیده که از این میان تعداد ۳۶۰ هزار و ۷۱۷ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به هفت میلیون و ۷۸۹ هزار و ۹۳۲ عدد رسیده که از این میان چهار میلیون و ۸۰۱ هزار و ۹۵۳ خط فعال است.

طبق این آمار، ۵۶.۵ درصد تحت پوشش 3G و ۲۹.۴ درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۲۷ هزار و ۵۶۳ کیلومتر رسیده است.


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin