حاوی کد ژنتیک موجود در تومور

واکسن شخصی سازی شده سرطان از راه رسید

  • توسط خبرنگار
  • ۲ سال پیش
  • ۰

عصر ارتباط –

به نقل از دیلی میل، آزمایش های اولیه حاکی از آن است که واکسن های شخصی سازی شده بدن انسان را برای جلوگیری از بازگشت بیماری آماده می کند.

در حال حاضر فقط یک چهارم بیماران مبتلا به سرطان پانکراس پس از تشخیص بیماری حدود یک سال زنده می مانند زیرا سیستم ایمنی بدن سلول های توموری و تهدیدها را شناسایی نمی کند.

اما عده اندکی از بیماران این احتمالات را نقض می کنند و پس از حذف تومور زنده می مانند. در همین راستا گروهی از محققان به رهبری وینود بالاچاندران از مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ در نیویورک متوجه اند تومورهای آنها حاوی تعداد زیادی از پاتوژن هایی است که سلول های T را نابود می کند.

آنها یک آزمایش بالینی با حضور ۱۶ بیمار مبتلا به سرطان پانکراس انجام دادند و پس از جراحی نوعی واکسن های شخصی سازی شده به آنها تزریق کردند.

در واکسن ها از نوعی کد ژنتیک موجود در تومور استفاده شد تا به سلول ها تولید پروتئینی را بیاموزد که سیستم ایمنی را وادار به واکنش می کند.

این روند سبب می شود بدن انسان سرطان را به عنوان یک تهدید بشناسد و در صورت بازگشت، سلول های T آن را نابود کنند. واکسن مذکور در ۸ بیمار سلول های T را فعال کرد تا بیماری را شناسایی کنند. ۱۸ ماه پس از انجام این عملیات، سرطان در بدن آنها ظاهر نشد.

بالاچاندران در این باره می گوید: هم اکنون تقریبا تمام درمان ها تاثیری روی سرطان پانکراس ندارند. اما نتایج اولیه تحقیق ما نشان می دهد اگر بتوان واکنش ایمنی را ایجاد کرد، احتمالا نتایج بهتری به دست می آید.

بیشتر بیمارانی که بدنشان نسبت به واکسن واکنشی نشان داد، شاهد بازگشت سرطان بودند و برخی نیز فوت کردند.

واکسن مذکور با همکاری شرکت داروسازیBioNTech ساخته شده است.


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin