//سرزمینی آبادان با حمایت بانک ملی ایران// تصادف کمتر در محور ایذه فرخ شهر

عصر ارتباط – به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اتصال دو استان چهار محال و بختیاری و خوزستان از مسیرهای کنونی همواره با چالش هایی رو به رو بوده و حجم زیادی از تصادفات رانندگی در جاده های ارتباطی این دو استان قابل توجه است، در حالی که بانک ملی ایران با سرمایه گذاری در این بخش تلاش می کند بخشی از این تصادف ها را بکاهد.

محور فرخ شهر ایذه یکی از مهمترین راه های زمینی است که با تصویب کمک 2 هزار میلیارد ریالی توسط بانک ملی ایران در حال عملیاتی شدن است.

این محور از فرخ شهر در استان چهار محال و بختیاری آغاز شده و با عبور از دزک، تونل جعفرآباد، تونل زره و ناغان، پس از گذر از منطقه کارون به شهرستان ایذه در استان خوزستان می رسد.

علاوه بر کاهش چشمگیر تصادفات، افزایش مراودات فرهنگی میان کانون های جمعیتی بین دو استان نیز از دستاوردهای مهم اجرای این پروژه است.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.