بهبود رتبه ایران در سرعت اینترنت+جدول

  • توسط خبرنگار
  • ۹ ماه پیش
  • ۰

عصر ارتباط -وی افزود: در حوزه اینترنت ثابت وضعیت خوب نیست ولی سرعت اینترنت همراه افزایش پیداکرده است بخشی از این اختلالات طبیعی است بخشی هم غیرطبیعی که در حال تلاشیم تا علت آن را دریابیم و با مقصران هم حتما برخورد خواهد شد.

میانگین سرعت اینترنت ایران (ژوئن 2021 – ژوئن 2022)

مطابق نتایج Speedtest   و بر اساس سرعت متوسط دانلودی که کاربر در ایران به دست می آورد(منبع: speedtest.net)

اینترنت همراه (موبایل)
Mbps 21.44 2021/06 Download /دانلود
Mbps 21.68 2021/07
Mbps 21.84 2021/08
Mbps 24.95 2021/09
Mbps 24.27 2021/10
Mbps 25.18 2021/11
Mbps 24.03 2021/12
Mbps 23.10 2022/01
Mbps 22.42 2022/02
Mbps 24.90 2022/03
Mbps 24.95 2022/04
Mbps 26.10 2022/05
Mbps 27.17 2022/06
Mbps 9.15 2021/06   / آپلودUpload
Mbps 8.93 2021/07
Mbps 9.11 2021/08
Mbps 9.76 2021/09
Mbps 9.87 2021/10
Mbps 9.99 2021/11
Mbps 9.34 2021/12
Mbps 8.90 2022/01
Mbps 8.76 2022/02
Mbps 9.39 2022/03
Mbps 9.59 2022/04
Mbps 9.59 2022/05
Mbps 9.65 2022/06
30 ms 2021/06  / تاخیرLatency
30 ms 2021/07
31 ms 2021/08
30 ms 2021/09
31 ms 2021/10
31 ms 2021/11
30 ms 2021/12
31 ms 2022/01
33 ms 2022/02
33 ms 2022/03
31 ms 2022/04
31 ms 2022/05
30 ms 2022/06

اینترنت ثابت (پهنای باند ثابت)
Mbps 9.79 2021/06 Download /دانلود
Mbps 9.63 2021/07
Mbps 9.27 2021/08
Mbps 9.64 2021/09
Mbps 9.69 2021/10
Mbps 9.85 2021/11
Mbps 9.92 2021/12
Mbps 10.33 2022/01
Mbps 9.77 2022/02
Mbps 9.65 2022/03
Mbps 10.23 2022/04
Mbps 10.34 2022/05
Mbps 10.23 2022/06
Mbps 1.57 2021/06   / آپلودUpload
Mbps 1.43 2021/07
Mbps 1.25 2021/08
Mbps 1.28 2021/09
Mbps 1.32 2021/10
Mbps 1.39 2021/11
Mbps 1.39 2021/12
Mbps 1.51 2022/01
Mbps 1.30 2022/02
Mbps 1.10 2022/03
Mbps 1.59 2022/04
Mbps 1.65 2022/05
Mbps 1.61 2022/06
30 ms 2021/06  / تاخیرLatency
30 ms 2021/07
30 ms 2021/08
30 ms 2021/09
30 ms 2021/10
29 ms 2021/11
29 ms 2021/12
29 ms 2022/01
29 ms 2022/02
30 ms 2022/03
 29 ms 2022/04
29 ms 2022/05
29 ms 2022/06


  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin