مرور کلید واژه

شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی، اخبار جعلی و تهدید دموکراسی

عصر ارتباط - ظهور شبکه‌های اجتماعی و انتشار اخبار جعلی به معضلی جدی برای دموکراسی در همه کشورها تبدیل شده است. تاثیر بر رای‌دهندگان و منحرف کردن مسیر سیاسی کشورها با استفاده از فناوری‌هایی همچون دیپ‌فیک و تاکتیک‌های روان‌شناختی همچون…