• تفکر سمی بلای جان کارآفرینی اصفهان

    می دانیم که در هر زمینه ی رو به رشدی چالش ها و مشکلاتی وجود دارند که از سرعت پیشرفت می کاهند. در برخی موارد این چالش ها باعث از بین رفتن فرصت ها و متوقف شدن رشد در آن زمینه می شوند. این موضوع شامل حال مراکز کارآفرینی و تیم های استارتاپی می شود. […]
    • توسط نویسنده
    • ۸ ماه پیش
    • ۰