• گذر سخت فاوا در اتاق ایران؛ از جوانان جویای نام تا صنعتی باورپذیر

    سادینا آبائی* – از دریچه‌ی نگاه اتاق بازرگانی کشور خصوصا سردمداران سنتی آن، دیرزمانی می‌گذرد که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هرگز به شکل یک صنعت و سرفصل جدی بازرگانی مورد توجه قرار نگرفته و حداکثر این صنعت مهم و تاثیرگذار به شکل جعبه ابزاری مفید برای کمک به تجارت روزانه تجار در نظر گرفته […]
    • توسط نویسنده
    • ۱۸ روز پیش
    • ۰