• هفته نامه عصر ارتباط شماره 1066

    نویسنده
  • توسط نویسنده
  • ۱ سال پیش
  • ۰

  هفته نامه عصر ارتباط شماره 1064

  نویسنده
  • توسط نویسنده
  • ۱ سال پیش
  • ۰

  حمایت گرایی و درس‌هایی که نمی‌آموزیم!

  داود صفی خانی – حمایت از تولید داخل، نوع و شیوه سیاست‌گذاری پیرامون آن، همواره از چالش‌های بسیار مهم فرایند توسعه کشورها بوده است. کشورهای توسعه یافته با سیاست‌گذاری‌هایی که در ابتدای امر با خطاهایی هم بوده است در نهایت از این آزمون سخت و دشوار توسعه سربلند بیرون آمده و در نهایت گام در […]
  • توسط نویسنده
  • ۱ سال پیش
  • ۰
 • چالش‌های بی‌پایان حمایت‌گرایی

  داود صفی خانی – یکی از چالش‌های مهم عرصه تولید در حوزه فناوری که با پیچیدگی‌های فراوان تکنولوژی ساخت همراه است، چالشی به نام حمایت‌گرایی است. اینکه حمایت‌گرایی در چه سطحی و با چه استراتژی‌هایی بایستی همراه باشد تا در نهایت به آن چیزی که ما آن را افزایش رفاه مصرف کننده و تولید ثروت […]
  • توسط نویسنده
  • ۲ سال پیش
  • ۰