• همکاری شرکت‌های آمریکایی در توسعه سیستم‌های نظارتی پکن

    چین چگونه موبایل معترضان را ردیابی می‌کند

    سعید میرشاهی – اعتراضات ضدقرنطینه چین در ماه گذشته، بدترین ضربه به حیثیت شی‌ جین‌ ‌پینگ بود. رهبر حزب کمونیست چین، پس از کسب ریاست دوره سوم در رأس حزب- دولت، اوج گرفت اما بعدا توسط معترضان در خیابان‌ها به چالش کشیده شد و از او خواسته شد: «کناره‌گیری کند»؛ شعاری که معترضان علیه خود […]
    • توسط نویسنده
    • ۱ سال پیش
    • ۰