• 4 ماه پیگیری بی‌نتیجه ماند

    نسخه الکترونیکی و پرسش‌های بی‌پاسخ از سازمان تامین اجتماعی

    بیست و چهارم اردیبهشت ماه بود که در هفته نامه عصر ارتباط و در گزارشی با تیتر «نسخه الکترونیکی و گروگان‌گیری بیمه‌شدگان به سبک تامین اجتماعی» به طرح مسایل و چالش‌هایی پیرامون مشکلات اجرایی نسخه الکترونیکی از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداختیم که متعاقب آن روابط عمومی این سازمان با ارسال توضیحاتی کلی، برای پاسخگویی […]
    • توسط نویسنده
    • ۲ سال پیش
    • ۰