• کنفرانس زیرساخت اطلاعاتی کشور برگزار می‌شود

    به گزارش مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، هدف از برگزاری این کنفرانس هماهنگی و همرسانی بازیگران و ذی‌نفعان مختلف زیست‌بوم زیرساخت اطلاعاتی از تجهیزات فعال و غیرفعال مراکز داده تا فراهم‌کنندگان انواع خدمات ابری در کشور و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی صنعت است. نظام ممیزی و رتبه‌بندی مراکز […]
    • توسط نویسنده
    • ۱۱ ماه پیش
    • ۰