• هفته نامه عصر ارتباط شماره 1080

  نویسنده
  • توسط نویسنده
  • ۸ ماه پیش
  • ۰

  و حالا بحرانِ «بروکراسی سامانه‌ای»

  داود صفی خانی – فروردین امسال معاون دفتر خدمات عمومی‌ وزرات خانه صمت از آغاز بکار سامانه‌ای به نام سامانه شفافیت فروشگاهی خبر داد و در توضیح کارکرد آن گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی زیر سامانه جامع تجارت محسوب می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، واحدهای صنفی بر اساس اولویت بندی به تدرج مکلف به اتصال […]
  • توسط نویسنده
  • ۸ ماه پیش
  • ۰