• شرایط مناسب برای کودکان و زیست مجازیشان در اینترنت هنوز فراهم نیست

    به گزارش مهر، از هر سه کاربر در اینترنت یک نفر کودک است که در سنین پایین به انواع متنوعی از دستگاه‌ها دسترسی دارد و وقت زیادی را در فضای مجازی می‌گذراند و به عبارتی دیگر اینترنت در حال تبدیل شدن به بخش طبیعی از زندگی کودکان سراسر جهان است. با وجود اینکه فضای مجازی […]
    • توسط نویسنده
    • ۱ سال پیش
    • ۰