• کشور قربانی جاسوس‌افزارها و باج‌افزارها می‌شود؟

    بحران VPNهای قلابی

    نزدیک به 2 ماه از انسداد اینترنت و فیلترینگ برخی خدمات و سایت‌های اینترنتی پرکاربرد در ایران می‌گذرد و همین موضوع به گواه شواهد و قراین موجود، منجر به هجوم تعداد زیادی از کاربران ایرانی به سمت استفاده مستمر از انواع و اقسام ابزارهای دورزدن فیلترینگ شده است.
    • توسط نویسنده
    • ۲ سال پیش
    • ۰