• دسترسی و ثبت سفارش تمام خدمات حرفه‌ای با اپلیکیشن ایرانی

    به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اپلیکیشن موبایل مدیریت خدمات شهری و سرویس دهی صاحبان مشاغل خدماتی، جهت تسهیل هماهنگی بین مشتریان و صاحبان مشاغل خدماتی تهیه شده است بدین صورت که مشتریان می توانند از صاحبان مشاغل خدماتی که در اپلیکیشن تعریف شده اند، […]
    • توسط نویسنده
    • ۲ ماه پیش
    • ۱