• استاکس‌نت نخستین سلاح سایبری شناخته شد

    10 حمله سایبری تاریخ‌ساز در 40 سال گذشته

    محمدرضا بهنام رئوف – سایت سیتیزن تریبون، در گزارشی، تاثیرگذارترین جرایم سایبری و پیامدهای آنها را برای ارزیابی تغییر درک عمومی نسبت به امنیت سایبری در طول زمان بررسی کرده است. در این رابطه، ابتدا تاریخچه کوتاهی از امنیت سایبری و نقض داده‌ها که جهان را مجبور به توجه به حریم خصوصی داده‌ها کرد، ارایه […]
    • توسط نویسنده
    • ۱ سال پیش
    • ۰