• قطب مراکز داده بسترساز توسعه محتوای الکترونیکی در شبکه ملی اطلاعات است

    فرشاد اکبرزاده، سرپرست اداره کل مهندسی شبکه و مجری پروژه قطب مراکز داده در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، قطب مراکز داده را یک محدوده جغرافیایی متشکل از مراکز داده تجمیع شده با دسترسی کامل به زیرساخت‌های ارتباطی داخل کشور و بین‌الملل معرفی کرد و افزود: قطب مرکز داده محل تجمیع کریرها، […]
    • توسط نویسنده
    • ۵ ماه پیش
    • ۰