مرور کلید واژه

وزارت ارتباطات

بازدید رییس قوه قضاییه از وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست رییس قوه قضاییه با مدیران این وزارتخانه با اشاره به امنیت و صرفه اقتصادی به عنوان دو موضوع مهم برای ترغیب سرمایه گذاری در این حوزه، از رییس قوه قضاییه خواست در زمینه ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم های…

وزارت ارتباطات برای تبدیل وضعیت کارکنان مخابرات یک رأی دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کار تبدیل وضعیت ۶۰ درصد از مشمولین قانون ایثارگری انجام شده است، گفت: برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات فقط یک رأی دارد و در خصوص شرکت مخابرات ما فقط یک نماینده در هیات مدیره…

وزارت ارتباطات به کندی اینترنت نظارت کند

کاربران فارس من با انتقاد از کاهش سرعت اینترنت، شائبه کم‌فروشی را مطرح می‌کنند و می‌گویند: گویا پس از افزایش قیمت اینترنت، برخی از شرکت‌ها با ترفندهایی، از کیفیت سرویس کم کرده‌اند و سرعت‌ کمتر از قرارداد به کاربران ارائه می‌دهند.