شرکت به پرداخت ملت با نماد: (پرداخت) برای هر سهم ١٨٩ ريال سود تقسیم کرد

عصر ارتباط –  مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به پرداخت ملت با حضور ٩٣.٦٣ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی سال مالي منتهي به ٢٩ اسفند ١٤٠٠ مبلغ ١٨٩ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.