عرضه خودرو در بورس کالا کلید خورد

عصر ارتباط – چهارشنبه این هفته ۶۰۰ دستگاه کارا دوکابین و ۲۵۰ دستگاه کارا تک کابین در بورس کالا عرضه خواهد شد


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.