مرور کلید واژه

خدمات الکترونیکی

دریافت غیرحضوری خدمات دولت با کارت هوشمند ملی میسر می‌شود

عصر ارتباط - مصوبه استفاده فراگیر از «کارت هوشمند ملی» در خدمات الکترونیکی دولت که در جلسه بیست‌ویکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب شد، به امضای رييس‌جمهوری رسید و از طریق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ…