پیگیری جدی پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند در دولت

عصر ارتباط – معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیرکشور گفت: وزارت کشور برای نظارت بر فعالیت‌های شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری‌ها به سمت پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند حرکت می‌کند و این امر در دولت سیزدهم با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد که در جمع شهرداران منتخب استان ها سخن می گفت، افزود:بخش عمده ای از جهت‌گیری رشد و توسعه مدیریت شهری می تواند از طریق تولیدات دانش بنیان دنبال شود و مدیریت شهری ظرفیت مناسبی برای همکاری با شرکت های دانش بنیان و جذب و حفظ نخبگان جوان کشور دارد.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به وظایف متعدد مدیریت شهری و انتظارات جامعه از شهرداری ها تصریح کرد: در صورت برنامه ریزی های کاربردی و دقیق شوراها و شهرداری ها بخش عمده ای از جهت‌گیری رشد و توسعه مدیریت شهری می تواند از طریق تولیدات دانش بنیان و فعالیت های مبتنی بر علم و فناوری هدایت و دنبال شود.
وی افزود: مدیریت شهری در آغاز دوره فعالیت شورای ششم که با قرن جدید نیز همزمان شده، نیازمند گفتمان و راهبردهای جدیدی است تا مسیر توسعه را از طریق توسعه فناوری های نوین و دانش بنیان دنبال کند چون اینگونه فعالیت ها با اختصاص سرمایه اندک؛ اشتغال و درآمدزایی فراوانی به همراه دارد و قطعا رضایتمندی شهروندان را به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: چنانچه جهت گیری شرکت های دانش بنیان در عرصه مدیریت شهری به سمت ارائه طرح های نوین و تجاری سازی ایده های نوین حرکت کند، شهرداری ها و شرکت های دانش بنیان قادرخواهند بود استعدادها و نیروی انسانی نخبه جوان کشور را جذب و حفظ کنند.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین در خصوص نقش و جایگاه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تحقق شعار سال گفت: از شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور انتظار می‌رود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار و همچنین تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادها، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارآفرینان، تشکل‌ها و …، زمینه‌های تحقق شعار سال جاری را در عرصه‌های شهری و روستایی کشور، بیش از پیش فراهم کنند و در این خصوص اهم اقدامات قابل اجرا و پیگیری از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را می توان در بخش های آموزش و فرهنگ‌سازی، ‌ پشتیبانی و تسهیل‌گری و نهادی و زیرساختی طبقه‌بندی کرد.
جمالی نژاد تاکید کرد: وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای نظارت بر اقدامات و برنامه ها و فعالیت های شهرداری ها وشوراها و دهیاری ها به سمت پیاده سازی سیستم های هوشمند حرکت می کند و این امر در دولت سیزدهم با جدیت دنبال خواهد شد تا به معنای واقعی شاهد جلوگیری از تخلفات و شفاف سازی و همچنین ارتقای رضایت مردم باشیم.
وی همچنین از تشکیل جلسات کارشناسی پیرامون آسیب شناسی و انتقال تجربیات بخش های مختلف وظایف و ماموریتهای شهرداری ها با حضور شهرداران منتخب کشور در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: نظرات و پیشنهادهای مطرح شده در این جلسات در قالب لوایح، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی تدوین و ابلاغ خواهد شد و یا برای سیر مراحل تصویب به دولت و مجلس تقدیم می شود.

 


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.