• روسیه هنوز موفق به مهار «طوفان برف» نشده است

    فناوری ضد فیلترینگ جدید در راه ایران

    رزنیکا رادمهر – از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی به علت نزدیکی جغرافیایی به این بحران و هراس از کشیده شدن این درگیری‌ها به حریم سایبری و فیزیکی خود، و کشور آمریکا نیز به دلیل اهداف استراتژیک، بودجه‌های هنگفتی برای کمک به اوکراین، افزایش دفاع سایبری خود و همچنین افزایش دسترسی به اینترنت […]
    • توسط نویسنده
    • ۱ سال پیش
    • ۰