هفته نامه عصر ارتباط - شماره 1031

اخبار برگزیده

منتخب هفته

ارز دیجیتال

سهم قیمت Market Cap عرضه تغییر % (7D) Performance
1 Bitcoin
$21,288.54
$406,101,253,467.00 19076050 BTC
+2.37%
2 Ethereum
$1,239.67
$150,360,167,170.94 121290478.249 ETH
+9.28%

دنیای فناوری و ارتباطات