هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

اخبار روزانه

وزیر ارتباطات: اتفاقات اخیر آزمونی برای بررسی پیام‌رسان‌‌های داخلی/ ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا/ تلاش می‌کنیم از انحصار خارج شویم

وزیر ارتباطات: اتفاقات اخیر آزمونی برای بررسی پیام‌رسان‌‌های داخلی/ ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا/ تلاش می‌کنیم از انحصار خارج شویم

بررسی بازی